به گزارش افکارنیوز،

عکس هوایی تهران که در اواخر سلطنت احمد شاه قاجار توسط بالن گرفته شده است.