افکار نیوز : روی سطح زبان ما برآمدگیهای متعددی وجود دارد که از چهار نوع پاپیلای گوناگون تشکیل شده است. بخش بزرگی از این پاپیلاها، پاپیلای نخیشکل نام دارد که تصویرش را در اینجا میبینید.

پاپیلای نخی شکل برای حس فیزیکی مواد غذایی استفاده می‌شود و فاقد جوانه چشایی است.

این تنها چشیدن طعم غذاها و خوراکیهای مورد علاقهمان نیست که باعث میشود از خوردن آنها لذت ببریم، بلکه پاپیلاهای نخیشکل زبان ما هم با تشخیص بافت مواد غذایی به بهبود این تجربه کمک میکنند. اغلب برآمدگیهای روی زبان ما را این نوع از پاپیلاها تشکیل میدهد و میتواند به ما در درک حس فیزیکی غذاها کمک کنند. در این تصویر که توسط میکروسکوپ الکترونی پویشی با بزرگنمایی ۱۵۰۰ بار از زبان انسان گرفته شده، این پاپیلاها به صورت غنچههای مخروطیشکل دیده میشوند. آنها میتوانند با هر فشار کوچکی حتی فشار ناشی از صرف مایعات غلیظ خم شوند و عبور مایع و بافت آن را احساس کنند. جالب است بدانید آنها دائما در حال از دست دادن بافت مرده و رویش سلولهای تازه هستند و به همین دلیل در این تصویر سطح آنها پوشیده از پولک به نظر میرسد.