به گزارش افکارنیوز،

بر اساس آمار رسمی دفتر مطالعات پایه منابع آب شرکت مدیریت منابع آب ایران، ارتفاع کل ریزشهای جوی از اول مهر تا 14 بهمن سال آبی 98-97 (134 روز ابتدایی سال آبی جاری) بالغ بر 146.1 میلیمتر است.

این مقدار بارندگی نسبت به میانگین دوره‌های مشابه درازمدت( 117.3 میلیمتر) 24.6 درصد افزایش و نسبت به دوره مشابه سال آبی گذشته( 46 میلیمتر) 217.6 درصد افزایش نشان می‌دهد.

همچنین حجم بارش‌های کشور از اول مهر تا 14 بهمن به 240 میلیارد و 777 میلیون مترمکعب رسید.

 

از مجموع 146.1 میلیمتر بارش ثبت شده در 134 روز ابتدایی سال آبی جاری، 92.1 میلیمتر سهم پاییز و 54 میلیمتر سهم 44 روز ابتدایی زمستان بوده است.