به گزارش افکارنیوز،

 محمود میرلوحی و ناهید خداکرمی دو عضو شورای شهر بودند که امروز به دلیل شکایت‌هایی که از آنها شده بود، به دادگاه رسانه رفتند.

ناهید خداکرمی تا پایان جلسه شورا به صحن نیامد و محمود میرلوحی که ساعت ۱۰:۳۰ به صحن شورا بازگشته بود، در جمع خبرنگاران در خصوص اینکه در دادگاه امروز چه گذشت؟ گفت: فعلاً صلاح نمی‌دانم در خصوص جزئیات دادگاه صحبت کنم.