به گزارش افکارنیوز،

براساس اعلام مرکز کنترل ترافیک شهر تهران در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید لشگری در محدوده خیابان شیشه مینا بدلیل تصادف و برخورد دو دستگاه خودرو سواری شاهد ترافیک وکندی حرکت خودروها هستیم.

همچنین در بزرگراه جلال آل احمد مسیر غرب به شرق قبل از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه شهید چمران و در بزرگراه شیخ فضل الله نوری مسیر غرب به شرق بعد از محمد علی جناح تا بزرگراه جلال آل احمد شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم.

در آزاد راه کرج - تهران مسیر غرب به شرق از محدوده خیابان چوگان تا بعد از بزرگراه شهید ستاری و بزرگراه جلال آل احمد مسیر غرب به شرق قبل از بزرگراه شیخ فضل الله نوری تا بزرگراه شهید چمران شاهد ترافیک و کندی حرکت خودروها هستیم.

ترافیک سنگین بزرگراه های شهر تهران را قفل کرد