به گزارش افکار نیوز به نقل از خراسان،تعدادي از اتباع خارجي که در غرب کشور اقدام به قاچاق گازوئيل مي کنند، دستگير شده اند. اين قاچاقچيان طي هفته هاي اخير با استفاده از بيش از ۱۵ دستگاه خودروي ون تلاش داشته اند مقادير قابل توجهي گازوئيل را از کشور خارج و به کشور ترکيه منتقل کنند که در منطقه مرزي در غرب کشور دستگير شدند .به علت قيمت چند برابري گازوئيل در ترکيه نسبت به ايران ، اين اقدام سود خوبي را نصيب اتباع بيگانه مي کرده است.