به گزارش افکار نیوز به نقل از واحد مرکزی خبر, مرکز مدیریت راهها خبرداد، محورشاهرود- آزادشهر دراستان های سمنان وگلستان که به علت کولاک شدید و نبود دیدکافی مسدود اعلام شده بود باتلاش عوامل راهداری ازساعت ۳۰ / ۷ امروز بازگشایی وتردد درآن برقرار شد.

• محورفیروزکوه – تهران دراستان تهران به منظور تعمیرپلهای دلیچایی(حدفاصل سه راهی سمنان تاسه راهی آبسرد) ازساعت ۸ دوشنبه تا ساعت ۲۴ امروز تردد تریلر وکامیون ممنوع اعلام می گردد، مسیرجایگزین جهت تردد اینگونه وسایل نقلیه محورفیروزکوه – سمنان – تهران است

• محوراسفراین – بجنورد دراستان خراسان شمالی به منظور اجرای عملیات پروژه زیرگذر درکیلومتر۸ محدوده روستای بزنج از دوشنبه اول اسفند بمدت ۴ ماه تردد وسایل نقلیه درمحدوده اجرای عملیات ازطریق راه انحرافی احداثشده انجام می شود.