به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا ,در وبلاگي آمده است: كسي كه احساساتش را سركوب ميكند از يك نظر دروغگو است.

فهرستی از موقعیت‌های تحریک کننده بنویسید. بعضی‌ها را با جزئیات دقیق توصیف کنید و این کار را آنقدر ادامه دهید تا عصبانی بشوید. هر وقت یاد گرفتید که عصبانی شوید، بعد باید قاطعیت را یاد بگیرید.

بعضی‌ها می‌توانند عصبانی شوند اما نمی‌توانند حتی در تنهایی ابراز کنند. این افراد باید همراه یک دوست عصبانیت را تمرین کنند.

احساس نامطلوب را با قدرت تخلیه کنید. ممکن است در دو وضعیت قرار بگیرد:

۱ - خسته از احساسات شدید و نیازمند کنترل آنها

۲ - مملو از احساسات است و نیازمند ابراز آنها

روش‌های تخلیه در هر دو حالت جواب می‌دهند. اگر عصبانی هستید جای‌خلوتی پیدا کنید که سر و صدایتان مزاحم دیگران نباشد. چیزی پیدا کنید که بتوان به آن مشت و لگد کوبید. آنقدر داد بزنید و مشت و لگد پرتاب کنید که خسته شوید. چندین بار این کار را تکرار کنید، تا عصبانیت بطور کامل از بین برود.

یک روش دیگر آن است که روی تشک دراز بکشید و به تشک مشت و لگد بکوبید. سرتان را تکان بدهید و بد و بیراه بگویید تا کاملا خالی نشده‌اید قطع نکنید.

اگر غمگین یا ناامید هستید، گریه کنید. مکان خلوت و آرامی را پیدا کنید و سعی کنید تمام چیزهای‌بدی را که رخ داده به یاد آورید. بی‌وقفه گریه کنید، ناله کنید و به خودتان بگویید که دیگر ادامه گریه ممکن نیست. بعضی‌ها عصبانیت خود را با نوشتن تخلیه می‌کنند. این نوشته‌ها را دور بیندازید تا عصبانیتتان کاهش‌ یابد. این نوشته‌ها را هرگز به هیچکس نشان ندهید.

به خودتان تلقین کنید که احساسات به حد قابل کنترلی رسیده‌اند و برای مقابله با وضعیت برنامه‌ریزی کنید. بعد از تخلیه احساسات باید به دنبال کارهای‌منطقی و سازنده باشید. برنامه ریزی کنید و عمل نمایید. از همه مهمتر اینکه یادتان باشد این تمرین‌ها برای‌ کاهش احساسات نامطلوب و کنترل آن‌ها در حضور دیگران است.