به گزارش افکار نیوز ,لطفالله سبوحي - معاون بررسيهاي فني و صدور پروانه سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي - در گفتوگو با ايسنا، در اين باره اظهار كرد: مراكز و جاهايي كه پيامكهاي انبوه تبليغاتي، خبري و اطلاعرساني ارسال ميكنند، بايد براي ارسال اين نوع پيامكها در ابتدا در قالب پيامكي از مشترك اجازه بگيرند و پس از آن به ارسال پيامك انبوه خود اقدام كنند.

وی ادامه داد: این مراکز باید مجوزهای لازم را از سازمان مربوطه دریافت کنند و از سویی باید در این زمینه موافقت قبلی مشترک را نیز دریافت کنند. ما این موضوع را به اپراتورها ابلاغ کردیم و برای اپراتورها این موضوع تکلیف شده است.

معاون بررسی‌های فنی و صدور پروانه سازمان تنظیم مقررات ارتباطات پیش از این گفته بود: ارسال پیامک‌های تبلیغاتی با مضامین متفاوت برای اقشار مختلف جامعه نارضایتی‌های بسیاری را ایجاد کرده است که سامان‌دهی این موضوع و رعایت حقوق مشترکین در این خصوص باید توسط اپراتورهای تلفن همراه مورد توجه قرار بگیرد.

تاکنون اطلاع‌رسانی رسمی درباره این موضوع از سوی هیچیک از اپراتورهای تلفن همراه در کشور انجام نشده است.