به گزارش افکارنیوز، غلامعلي باغبان در گفتوگو با ايسنا، بيان كرد: در سه دههي گذشته، امكان بازديد از محوطهي كاخ شائور بهدليل آماده نبودن محوطه و نبود ساماندهي لازم وجود نداشته است. با برنامهريزي انجامشده و طي كردن مراحل ساماندهي و مرمت، بازديد براي گردشگران داخلي و خارجي تا اوايل سال آينده امكانپذير ميشود.

او ادامه داد: با پیش‌بینی‌های ‌انجام‌شده و در صورت تکمیل مراحل مرمت و سامان‌دهی، نوروز امسال این کاخ پس از سه دهه برای بازدید بازگشایی می‌شود.

مدیر پایگاه میراثفرهنگی شوش اظهار کرد: کارگاه مرمت کاخ اردشیر پس از انجام مطالعات و مستندنگاری‌های لازم، از سوی گروه کارشناسی پایگاه میراثفرهنگی شوش آغاز به کار کرده است. این کارگاه برای سامان‌دهی محوطه‌ی باستانی شوش است و در حال حاضر عرصه‌ای حدود ‌٥ / ‌٣ هکتار را دربرگرفته است.

باغبان توضیح داد: تا کنون جمع‌آوری نخاله‌ها از سطح محوطه‌، حذف پوشش گیاهان خودرو، آواربرداری بخش‌های آسیب‌دیده، انجام پی‌گردی دیواره‌ها و کف‌فرش‌ها توسط گروه باستان‌شناسی و اجرای خشت‌چینی، استحکام‌بخشی و مرمت دیوارهای موجود انجام شده است. همچنین بخش دیگری از عملیات مرمتی در کاخ اردشیر به کارگاه مرمت سنگ مربوط است.

او ادامه داد: باید ستون‌های سنگی موجود در سطح محوطه مستندنگاری، آسیب‌شناسی، قطعه‌یابی وصالی و در نهایت، استحکام‌بخشی و مرمت ‌شوند. طبق برنامه‌ریزی صورت‌گرفته محوطه به‌شکل مناسبی نورپردازی می‌شود. پس از انجام عملیات سامان‌دهی و مرمت محوطه، راه‌اندازی محل استقرار دائم یگان حفاظت و راهنمایی گردشگری برای حفاظت فیزیکی و اطلاع‌رسانی، از مهم‌ترین برنامه‌های اجرایی است.

مدیر پایگاه میراثفرهنگی شوش بیان کرد: در سال ‌١٩۶٩ میلادی هنگام انجام عملیات عمرانی در کرانه‌ی غربی رود شائور به فاصله‌ی تقریبی ‌۴ متری غرب تپه‌ی آپادانا، تیغه‌ی بولدوزر به چند پایه‌ستون هخامنشی برخورد کرد. در کاوش‌هایی که سال‌های ‌١٩٧ تا ‌١٩٧۶ میلادی توسط هیأت مشترک فرانسوی و ایرانی در این منطقه انجام شد، بقایای یک کاخ هخامنشی آشکار شد که به کاخ شائور یا اردشیر دوم هخامنشی معروف است.

باغبان افزود: در كاوشهاي كاخ هخامنشي شائور در لايههايي كه به دورهي اسلامي متعلق است، يك كارگاه تصفيهي نيشكر كه روي ويرانههاي كاخ شائور ساخته شده بود، پيدا شد. وجود اين كارگاه از دو نظر اهميت دارد، نخست اينكه سابقهي كشت نيشكر در خوزستان را نشان ميدهد و همچنين حاكي از وجود تأسيسات صنعتي و تحولات آن است.