به گزارش افکار نیوز به نقل از ايسنا، زماني كه يك مورچه با يك مورچه مزاحم از كلوني ديگر ميجنگد، مي تواند بوي دشمن خود را به خاطر بسپارد و آن را در اختيار ديگر اعضاي كلوني قرار دهد. كلوني مورچهها به عنوان يكي از قديميترين و كارآمدترين جوامع با استفاده از اين حافظه جمعي دشمنان خود را شناسايي مي كنند.


مواد شیمیایی برای بسیاری از گونه‌های مورچه، کلیدی برای شناسایی و عملکرد در کلونی محسوب می‌شود. حشرات با استفاده از نشانه‌های شیمیایی خاص که بر روی بدن هر یک از اعضای لانه وجود دارد، کلونی خود را شناسایی می‌کنند.

محققان استرالیایی گونه‌ای از مورچه‌های بافنده گرمسیری(Oecophylla smaragdina) را مورد بررسی قرار دادند. این مورچه ها خانه‌های خود را بر روی درختان می‌سازند و در هر لانه تا ۵۰۰ هزار مورچه کارگر وجود دارد.

یک آزمون آشنایی انجام شد تا مشخص شود که آیا مورچه‌ها می‌توانند در هنگام مواجهه با مورچه‌های مزاحم از کلونی های دیگر آنها را شناسایی کنند.

در جریان این آزمون، تعدادی از مورچه‌های یک کلونی با مورچه‌های مزاحم از کلونی دیگر روبه‌رو شدند. این آزمون شناسایی ۱۵ بار تکرار شد. مورچه‌ها با بخاطر سپردن بوی مزاحمان، سایر اعضای کلونی را نیز مطلع کردند و زمانی که مورچه‌های مزاحم وارد کلونی اصلی شدند، تمامی مورچه‌ها قادر به شناسایی آنها بودند.


به گفته پروفسور «مارک الگار» سرپرست تیم تحقیقاتی این عملکرد را در شرایط انسانی توضیح می‌دهد: بطور مثال شما در جریان یک مسابقه فوتبال یک تجربه ناخوشایند با گروهی از افراد با پوشش و رنگ خاص داشته‌اید. شما به دوستان خود هشدار می دهید که مراقب افراد با این نوع پوشش خاص باشند و همه گروه با دادن این نشانی به یکدیگر، دیگر اعضا را نیز مطلع می کنند.

این مسأله در بین مورچه‌ها مانند همین روش است و مورچه‌ها به جای استفاده از رنگ، از بو برای مطلع کردن سایر اعضای کلونی خود در هنگام خطر موجود استفاده می کنند.

نتيجه اين تحقيق در مجله علوم طبيعي (Naturwissenschaften) منتشر شده است.