به گزارش افکار نیوز به نقل از مهر، احمد بزرگیان عصر چهارشنبه در همایش نظام پذیرش و بررسی پیشنهادهای شهرداری اظهار داشت: مدیران باید هنر مدیریت بر افکار و اندیشه را داشته باشند و توانمندی ایجاد کنند.

وی افزود: امروز عصر فرصتهای استثنایی بوده و باید از این فرصت ها استفاده کرد و در این راه باید همت عالی داشت.

بزرگیان بیان داشت: مشارکت در فرهنگ جامعه و مردم، دین و آیین ملی ایران است.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور به نقش مشارکت مردم در نظام پیشنهادات اشاره کرد و گفت: باید فضای باز مشارکت فکری در ادارات ایجاد کرد.

وی ادامه داد: شهرداریها می توانند در نظام پیشنهادات از مردم که مشتریان آنها هستند و از شورای اسلامی شهر که نیازهای مردم را درک می کند و کارکنان و پیمانکاران شهرداری استفاده کنند.

معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور با بیان اینکه برای مشارکت مردم در نظام پیشنهادات باید به کمک صدا و سیما فرهنگ سازی شود.

بزرگیان تصریح کرد: در کنار انتقاد باید پیشنهاد داد و مدیران برای این امر باید زمینه زایش فرهنگی را فراهم کنند.