افكار نيوز: معاون محيط زيست انساني سازمان محيط زيست گفت: سيستم آبي كه امروز وزارت نيرو و سازمان آب آن را پاك ميدانند استاندارد است ولي با پايينترين استانداردهاي موجود در جهان مطابقت ميكند.
علی‌محمد نوریان معاون محیط زیست انسانی سازمان محیط زیست در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا، در مورد موضوع سازمان حفاظت محیط زیست در مورد آلودگی آب تهران به نیترات گفت: علت اختلاف نظر وزارت بهداشت و درمان و وزارت نیرو در تفاوت استانداردهای مدنظر هر یک از دو وزارتخانه است.
او ادامه داد: وزارت بهداشت می‌گوید استانداردهای آب آشامیدنی تهران باید با استانداردهای سازمان بهداشت جهانی who مطابقت داشته باشد ولی وزارت نیرو استانداردهای خاص خود را مدنظر قرار داده است.
او افزود: سیستم آبی که امروز وزارت نیرو و سازمان آب آن را پاک میدانند استاندارد است ولی با پایین‌ترین استانداردهای موجود در جهان مطابقت می‌کند.
نوریان تاکید کرد: موضع سازمان حفاظت محیط زیست به نظر وزارت بهداشت نزدیک است چون صلاحیت تایید سلامتی آب آشامیدنی مردم با وزارت بهداشت است.
او افزود: با جلساتی که طی چند وقت اخیر بین سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت بهداشت و درمان و نیرو داشته‌ایم درصدد نزدیک کردن استانداردهای این دو وزارتخانه به یکدیگر هستیم.
پایان پیام