به گزارش افکارنیوز،

افشین حبیب‌زاده در جلسه علنی شورای شهر تهران در خصوص استفساریه شهرداری درخصوص تعیین تکلیف باغات تهران گفت: سه هزار قطعه باغ در شهر تهران باقی مانده است که حدود 3600 هکتار می‌شود. 

وی بیان داشت: باغات تهران در حال حاضر به سه گروه تقسیم شدند و سه سوال نیز در این خصوص دارم. 

وی ادامه داد: چرا زمانی که مصوبه ما در خصوص لغو برج باغات مطرح شد در تاریخ 9 اردیبهشت 97 ابلاغ شده است و در همین فاصله نیز مردم وجوهی را نیز به حساب شهرداری واریز کرده‌اند و این تخلفی است که صورت گرفته و باید بررسی شود یا خودمان این تخلفات را بررسی کنیم و یا به قوه قضاییه ارسال شود. 

وی ادامه داد: باید مشخص شود که چرا در این فاصله از مردم پول دریافت شده است. 

عضو شورای شهر تهران گفت: درخصوص لغو مصوبه برج باغ‌ها کم‌کاری و کوتاهی صورت گرفته است و چرا بعد از تاریخ ابلاغ باز دوباره از شهروندان برای ساخت و ساز در باغات پول گرفتند. باید مشخص شود که کدام مناطق پول گرفتند و چقدر بوده است. 

وی افزود: حتی بعد از ابلاغ لغو مصوبه برج‌ باغ‌ها پروانه نیز صادر کرده است و باغات هم اکنون دارد ساخته می‌شود. 

حبیب‌زاده افزود: به نظر بنده ما اجازه نداریم مردم را به عنوان شورای شهر محکوم کنیم. گروه دومی که پرونده باغات دارند 500 میلیارد تومان پول پرداخت کرد‌ه‌اند و ما باید در بازه زمانی کمتر از یک ماه پول این افراد را به همراه جرائم پرداخت کنیم و یا اینکه برای هر سه گروه پروانه ساخت صادر شود. 

وی افزود: گروه اول دارای 62 پرونده است که مبلغ 170 میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند، گروه دوم 500 میلیارد تومان پرداخت کرده‌اند و گروه سوم نیز 48 میلیارد تومان تاکنون پرداخت کرده‌اند که باید پول این افراد در صورتی که پروانه صادر نمی‌شود با جرائم پرداخت شود.