به گزارش افکارنیوز،

محمود امانی طهرانی مدیر پروژه برنامه ویژه مدارس در این مراسم اظهار کرد: برنامه ویژه مدرسه از مهم‌ترین تصمیمات یک نظام آموزشی است.

وی به ویژگی ‌برنامه ویژه مدارس اشاره کرد و افزود: اجرای این برنامه به معنای آن است که نیازها و خواسته‌های دانش‌‌آموزان مطابقت داشته باشد و نکته دوم این است که مدیری که برای دانش‌آموزان مدرسه برنامه‌ریزی می‌کند ، مدیریت خود را ارتقا می‌دهد.

امانی طهرانی ادامه داد: نکته سوم نیز این است که با اجرای برنامه ویژه مدارس، سطح عمل حرفه‌ای معلمان ارتقا پیدا می‌کند و معلم از معلم مهربان به معلم حرفه‌ای تبدیل می‌شود.

وی، خاستگاه این پروژه را سند تحول و برنامه درسی ملی عنوان و تصریح کرد: برنامه ویژه مدرسه، برنامه تحولی است که باید شیوه‌نامه برای آن طراحی می‌شد و عنوان این شیوه‌نامه، خطاب به مدیر مدرسه است و محور آن، اعتماد به مدرسه است و این اعتماد، مدرسه را رشد می‌دهد.

مدیر پروژه برنامه ویژه مدارس افزود: آنچه این برنامه را تهدید می‌کند، انحراف است یعنی کنترل‌ها را به سمتی ببریم که این پروژه را از ماهیت اصلی آن خارج ‌کند.