به گزارش افکارنیوز،

سردار حسین رحیمی در نخستین نشست تخصصی رؤسای دفاتر رده‌های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ با اشاره به بیانیه گام دوم انقلاب، اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران با سه رکن رهبری، آموزه‌های دینی و مردم به پیروزی رسیده است و همین سه عنصر باعث تداوم و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران است و امروز دشمن در جنگ اقتصادی خود علیه مردم ایران، این عناصر موفقیت ملت ایران را محاسبه نکرده است به همین علت همه توطئه‌هایشان به سنگ می‌خورد.

وی افزود: ما مطمئنیم که پیروز خواهیم شد؛ همان گونه که چهل سال است که دشمن با تمام توان به دنبال برهم زدن امنیت ایران اسلامی است ولی شکست خورده است و بدون شک از این تنگناهای اقتصادی نیز عبور خواهیم کرد و دشمن را نا امید خواهیم ساخت.

فرمانده انتظامی تهران بزرگ در بخش دیگری از سخنان خود با توصیه به رؤسای دفاتر رده‌های فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، گفت: همه رؤسای دفاتر ملزم به رعایت چهار اصل هستند اول صداقت در افکار، گفتار، و رفتار. دوم امانت دار بودن، این امانت داری شامل حوزه مالی، اسناد و اطلاعات است و سوم اخلاق مداری رؤسای دفاتر باید فضای دفتر فرمانده را برای مردم و کارکنان امن کنند. و چهارم داشتن ظرفیت در تمامی عرصه‌ها؛ ظرفیت در مدیریت، ظرفیت در شنیدن گلایه‌ها و درد دل‌های ارباب رجوع‌ها.

رئیس پلیس پایتخت شرط پایبندی به اصول پیش گفته را مراقبت از خود دانست و گفت: من و شما باید دائماً از خود مراقبت کنیم و اجازه ندهیم سلامت نفسمان را از دست بدهیم و فساد در مجموعه رخنه کند.