به گزارش افکارنیوز،

 وحید قبادی دانا در جلسه شورای عالی رفاه گفت: دومین دستورکار این جلسه در مورد قانون جامع حمایت از حقوق معلولان است که در این رابطه بهزیستی اقدامات متناسبی را مانند مناسب‌سازی مبلمان شهری و هماهنگی با سایر نهادها انجام داده است.

وی ادامه داد: در زمینه هماهنگی با دستگاه‌های مرتبط ۳۲ موضوع احصا شده است و شبکه ملی مردم نهاد معلولان تشکیل شده بگونه ای که نماینده انجمن‌های صنفی نیز انتخاب شده است.

قبادی دانا گفت: شش آیین‌نامه تدوین شده و در زمینه اعتبارات نیز ۱۲ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان برای تحقق قانون جامع معلولان تعیین شده که در  قالب ۳۴ عنوان فعالیتها تقسیم شده است.

رئیس سازمان بهزیستی کشور ادامه داد: این قانون ضمانت اجرایی خوبی دارد اما باید اطلاع رسانی خوبی نیز در تسری این قانون در جامعه شود.

وی اجرای قانون جامع حمایت از معلولان را نیازمند تامین بودجه دانست و گفت: یک میلیون و ۴۱۵ هزار معلول داریم که ۸۰۰ هزار نفر دارای معلولیت شدید هستند.

قبادی دانا گفت: ۲۵ هزار نفر از معلولان حق پرستاری می گیرند و ۴۰ درصد از آنها حقوق و مستمری دارند.