به گزارش افکارنیوز،

هانیه پهلوان یکی از متهمان گروه هدایتی، امروز در دادگاه مدعی شد که زن خانه‌داریست که به اعتبار اطمینان به همسرش مدیرعاملی یکی از شرکتهای گروه هدایتی را پذیرفته است.