به گزارش افکارنیوز،

نجار رئیس سازمان مدیریت بحران در مراسم قدردانی از اقدامات استاندار کرمانشاه در حادثه زلزله کرمانشاه که در کمیته امداد برگزار شد،اظهار داشت: امروز ۵۲۰۰ خانه برای مددجویان کمیته امداد در منطقه زلزله زده کرمانشاه بازسازی و ساخته شده است.رئیس سازمان مدیریت بحران خاطرنشان کرد: بیش از۱۲۰ هزار خانه مورد بازدید قرار گرفت و نزدیک به یک سال ،۲۳ هزار واحد مسکونی ساخته شد.

وی با بیان اینکه طبقه خانه از ۱.۲دهم به ۳.۹دهم طبقه ارتقا پیدا کرده است، افزود: در کل بیش از ۱۲هزار میلیارد تومان هزینه شده است.

نجار با اشاره به اینکه به طور میانگین در روستاها دوبرابر بیشتر کمک شد، بیان داشت:برای نزدیک به ۴هزار خانوار مستاجر تعیین تکلیف شده و سرپناهی ایجاد شده است.