به گزارش افکارنیوز،

 میانگین غلظت آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۲.۵ میکرون هوای پایتخت در ۲۴ ساعت گذشته منتهی به ۸ صبح امروز از ۷۷ به ۹۱ افزایش داشته است.
در همین مدت میزان آلاینده ذرات معلق با قطر کمتر از ۱۰ میکرون از ۵۰ به ۵۹ افزایش داشته و آلاینده منوکسیدکربن نیز همانند روز گذشته ۲۴ است.

بر این اساس ایستگاه‌های شهرداری (منطقه ۲۱) با شاخص ۱۳۹، شاد آباد (منطقه ۱۸) با شاخص ۱۲۸ و شهرداری منطقه ۲۲ با شاخص ۱۲۶ بالاترین حجم آلودگی هوا را در بین مناطق شهر تهران طی این مدت داشتند.

همچنین ایستگاه‌های مسعودیه (منطقه ۱۵)، شهرداری منطقه ۲ و دانشگاه تهران (منطقه ۶) به ترتیب با شاخص‌های ۶۰، ۶۲، ۶۴ کمترین حجم آلودگی شهر تهران را در ۲۴ ساعت گذشته داشته اند.