به گزارش افکارنیوز،

اصغر سلیمی نماینده مجلس درباره وضعیت خدمات رسانی به بیماران در بیمارستانهای دولتی در  کشور،گفت: افزایش خدمات رسانی به بیماران در بیمارستانهای دولتی با همکاری اعضای  هیئت علمی دانشگاه‌های علوم پزشکی باید در اولویت قرار بگیرد تا بتوان خلاء های خدمات رسانی در  حوزه بهداشت و درمان را از نظر کیفی و کمی  با حضور اساتید برجسته دانشگاهی بهبود بخشید.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه قطار  طرح  پزشک خانواده با همیاری مجلس  و دولت سرعت بگیرد تصریح کرد: ریزش و کاهش  بسیاری از  هزینه های درمانی در  حوزه  بهداشت و درمان  با اجرای طرح پزشک خانواده به سادگی  امکان پذیر است بنابراین باید در سال 98 نگاه منطقی و اصولی به کنترل هزینه ها در حوزه درمان کرد.

 وی ادامه داد: ازدحام بیماران در بیمارستانهای دولتی امری مشهود است بنابراین برای خدمات رسانی به تمام بیماران در کشور طرح تحول سلامت  می بایست با برنامه ریزی راهبردی اجرایی شود تا بیماران  برای  مراجعه به پزشکان  و متخصصان  مدتهای مدیدی در  صفهای پذیرش های درمانی قرار نگیرد.

نماینده مردم سمیرم در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه  افزایش امکانات کلینیک های تخصصی در مراکز  دولتی در  اولویت قرار بگیرد تصریح کرد: حضور اساتید برجسته دانشگاه های علوم پزشکی در مراکز دولتی در شرایط سخت اقتصادی می تواند راهگشای کنترل هزینه  های  درمانی و  افزایش عملکرد  خدمات  درمانی در بیمارستانهای دولتی شود.

وی ادامه داد: بسیاری از مردم توان پرداخت هزینه های سنگین درمان در بخش خصوصی را ندارند بنابراین  به ناچار مجبور هستند، به مراکز دولتی مراجعه کنند  اما ازدحام در بیمارستان های دولتی در  جهت درمان مانع  رضایت بیماران از  خدمات درمانی در بیمارستانهای دولتی می شود.

سخنگوی کمیسیون شوراها و اور داخلی مجلس به خانه ملت گفت: با اجرایی  طرح پزشک خانواده و راهنمایی بالینی می توان نه تنها هزینه های درمان را با کاهش روبرو کرد بلکه از سوی دیگر بستر  خدمات رسانی در  حوزه بهداشت ودرمان را می توان  به شرایط استاندارد سازی رساند.