به گزارش افکارنیوز،

قاسم جان بابایی در همایش تبادل الکترونیکی اطلاعات بیماران بستری بیمه سلامت، اظهار کرد: یک برنامه کلی تحت عنوان برنامه جامع الکترونیک شدن خدمات در دو بخش بستری و سرپایی تدوین شده و در حال اجرا است.

وی افزود: ما به دنبال الکترونیک کردن تمام خدمات سرپایی و بستری هستیم تا تمامی داده‌ها در بستر امن و‌ مطمئن الکترونیک ذخیره و مورد بهره‌ برداری قرار گیرند و از این طریق اطلاعات پرونده الکترونیک سلامت را به صورت کامل در اختیار داشته باشیم.

معاون درمان وزیر بهداشت خاطرنشان کرد: در بخش سرپایی اقداماتی چون خدمات مربوط به نسخه نویسی الکترونیک، ویزیت الکترونیک، نوبت دهی و نوبت گیری الکترونیک و استحقاق سنجی در دستور کار است. در حال حاضر ۶ دانشگاه علوم پزشکی در زمینه نسخه نویسی الکترونیک پیشرو هستند و با جدیت در حال انجام است.

 جان بابایی با بیان اینکه ارسال الکترونیک اسناد با همکاری بیمه سلامت و دانشگاه علوم پزشکی اصفهان به صورت پایلوت آغاز شده تا نواقص احتمالی برطرف شود، تصریح کرد: با برنامه ریزی های انجام شده، ارسال الکترونیک اسناد توسط مراکز، از اول خرداد آغاز خواهد شد و بیمه ها رسیدگی الکترونیکی به اسناد را انجام خواهند داد. 

وی با بیان اینکه مهمترین هدف ما تکمیل نظام پرونده الکترونیک سلامت در سراسر کشور است، اظهار کرد: در فاز بعدی نیز سایر بخش ها از جمله واحدهای پاراکلینکی به سمت الکترونیک کردن خدمات پیش خواهند رفت.

 جان بابایی درخصوص ارسال الکترونیک اسناد و ثبت بخش اعظم اطلاعات و داده های بیمارستانی به صورت الکترونیکی تا پایان سال، اظهار امیدواری کرد و گفت: در این زمینه بعضی از دانشگاه ها و مراکز از جمله بیمارستان الزهرا (س) اصفهان، پیشرو هستند و خدمات داخل بیمارستانی را به صورت الکترونیک ثبت می کنند، این موضوع یک گام بزرگ به سمت تشکیل پرونده الکترونیک سلامت است.

معاون درمان وزیر بهداشت عنوان کرد: با ثبت الکترونیک داده های داخل بیمارستان و تشکیل پرونده الکترونیک، امکان لینک و تبادل اطلاعات با دیگر سامانه ها از جمله سامانه سیب (بسته مراقبت سلامت) معاونت بهداشت فراهم خواهد شد.

وی گفت: وزارت بهداشت در تلاش است، با همکاری سازمان بیمه سلامت و اداره فناوری اطلاعات وزارت بهداشت، طرح استحقاق سنجی هویت را که در تمامی بیمارستان ها انجام شده، در مراکز سرپایی سطح یک نیز انجام دهند.