به گزارش افکارنیوز،

بسیاری از سربازان امریه که در نیروهای مسلح مشغول به خدمت هستند، سوالاتی در رابطه با امکان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی دارند، که در این گزارش پاسخ خواهیم داد.

مطابق قوانین موجود در ارتباط با سربازی و خدمت وظیفه عمومی، کسانی که بدون غیبت وارد خدمت شده باشند، چنانچه در مقطع لیسانس و بالاتر پذیرفته شوند از خدمت ترخیص و از معافیت تحصیلی برخوردار می‌شوند.

همچنین، این افراد ادامه خدمت را بعد از اتمام تحصیل انجام خواهند داد و تفاوتی بین امریه و غیر امریه وجود نخواهد داشت و  ادامه تحصیل فقط در مقطع فوق دیپلم مجاز نیست.