به گزارش افکارنیوز،

این مقدار مشروبات الکلی در قسمت انتهایی یک دستگاه کانتینر ترانزیتی و در داخل کارتن‌های گریس اختفا و جاسازی شده بود و قاچاقچیان قصد داشتند تحت رویه ترانزیت خارجی به افغانستان، اقدام به انتقال این محموله نمایند که با هوشیاری مأموران گمرک این محموله شناسایی و کشف گردید.

محموله یاد شده از سوی یک شرکت حمل و نقل بین المللی در رویه ترانزیت خارجی تحت عنوان لوازم یدکی مستعمل خودرو به مقصد افغانستان به گمرک اظهار شده بود که با توجه به ممنوعیت ورود و ترانزیت مشروبات الکلی از کشورمان و عدم اظهار مشروبات الکلی به استناد ماده ۲۲ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز پرونده قاچاق تشکیل و تحویل مراجع قضائی گردید.