به گزارش افکارنیوز،

فتاحیان با بیان این‌که این مأموریت‌ها با همکاری شهرداری‌های مناطق و نواحی تهران انجام شده، اضافه کرد: از تعداد یک میلیون و ۳۴۵ هزار و ۱۵ ماموریت مذکور، ۲۵۰ هزار و ۷۵۶ مورد مربوط به پیشگیری و یا رفع تخلف در حوزه ساخت و ساز شهری، تعداد ۵۸۵ هزار و ۸۸۵ مورد مربوط به صیانت و‌ نگهداری در حوزه شهر، تعداد ۴۱۱ هزار و ۹۳۳ مورد مربوط به رفع سدمعبر و تسهیل رفت و آمد شهروندان و تعداد ۹۶ هزار و ۴۴۱ مأموریت هم مربوط به رفع تخلف و صیانت از حریم تهران است.

مأموریت‌های انضباط شهری در قالب‌های پیشگیری از تخلفات ساخت و ساز، نظارت، صیانت از شهر و حریم، رفع سدمعبر و رفع تخلف توسط مأموران انضباط شهری (شهربانان، حریم‌بانان و معبربانان) انجام می‌شود و شهروندان می‌توانند با مشاهده هرگونه تخلف در حوزه‌های ساخت و‌ ساز در شهر تهران، تخلف در حریم پایتخت و تخلف در معابر عمومی به سامانه ۱۳۷ شهرداری تهران اعلام گزارش کنند.