به گزارش افکارنیوز،

در نیمه‌های سال گذشته بود که پویش سه شنبه های بدون خودرو در شهر تهران کلید خورد.

شهردار تهران و برخی از همکارانش روزهای سه‌شنبه با دوچرخه، تاکسی و اتوبوس به محل کار خود رفتند تا پویش سه شنبه‌های بدون خودرو جان بگیرد. امروز هم پیروز حناچی در مسیر میدان توحید تا محل کارش را با دوچرخه رکاب زد تا مشی سال ۹۷ ادامه پیدا کند.

شهردار تهران در زمان رسیدن به میدان امام خمینی با تعدادی از دانش آموزانی که با دوچرخه در این میدان حضور داشتند رکاب زد.