به گزارش ایسنا، سيد علي يزديخواه ، درباره اينكه ممكن است مدارس در روزهاي ۲۷ و ۲۸ اسفندماه تعطيل باشند، گفت: تاكنون برنامهاي براي تعطيلي مدارس در نظر گرفته نشده است چرا كه آموزش و پرورش تابع قوانين كشوري است و تا زماني كه ادارات داير باشند مدارس نيز فعاليت آموزشي خود را خواهند داشت.

وی درباره اخذ مرخصی فرهنگیان و کارمندان آموزش و پرورش نیز گفت: کارمندان ادارات می‌توانند بر اساس مصوبه‌ای که هیات دولت اعلام کرده دو روز آخر سال را مرخصی بگیرند اما با توجه به اینکه تدریس و مدرسه تعطیل‌بردار نیست لذا معلمان نمی‌توانند در این قالب کلاسها را تعطیل کنند.

يزديخواه همچنين تصريح كرد: آموزش و پرورش دستگاهي است كه شرايط خاص خود را دارد و تنها در صورتي كه هيات دولت دو روز پاياني سال را تعطيلي اعلام كند ما نيز تابع قوانين كشوري خواهيم بود.