به گزارش افکارنیوز،

سردار "کیوان ظهیری" با توجه به اینکه اخیراً تعدادی از سارقان در مراسم تشییع هنرمندان، اقدام به سرقت اموال شخصی افراد حاضر در مراسم می‌کردند، کمیسیون شناسایی و دستگیری مراسم در دستور کار ماموران کلانتریهای 129 جامی و 175 صحن مطهر قرار گرفت که در روز مراسم ماموران هر 2 کلانتری موفق به دستگیری 2 موبایل قاپ در 2 عملیات جداگانه شدند.

وی با اشاره به اینکه یکی از موبایلقاپها به سرقت 50 فقره گوشی همراه با همکاری همدستانش اعتراف کرد، ادامه داد: مخفیگاه سارقان در اسلامآباد مورد شناسایی قرار گرفته است.

رئیس پلیس پیشگیری فاتب تصریح کرد: متهمان به بهانه عکس گرفتن به هنرمندان نزدیک و در یک فرصت مناسب با همکاری همدستانشان اقدام به سرقت میکردند.

وی گفت: هر 2 متهم در اختیار پایگاه نهم پلیس آگاهی برای تحقیقات تکمیلی و دستگیری همدستان آنان قرار گرفته است.