به گزارش افکارنیوز،

مردمان آن به زبان فارسی و ترکی سخن می‌گویند؛ و اغلب به کشاورزی و عده‌ای کار در معادن زغال سنگ در شهرهای آزادشهر و شاهرود را پذیرفته اند. خانه‌هایی دارند با معماری خاص پلکانی که لقب ماسوله دوم ایران را به خود اختصاص داده اند. این روستای کوهستانی با مردمانی مهربان برای حفظ آداب و سنن تاریخی به عنوان یکی از ۵۰ روستای نمونه کشوری انتخاب شده است؛ که درآن اجرای طرح بهسازی بافت و طرح الگوسازی مسکن روستایی در ۸۰ واحد مسکونی، توسط بنیاد مسکن طرح الگو سازی روستایی انجام شده است.