به گزارش افکارنیوز،

طی احکامی جداگانه از سوی پوریا سوری سرپرست مرکز ارتباطات و امور بین الملل؛ مسعود عابدی به عنوان سرپرست معاونت رسانه و نرگس رجایی به عنوان سرپرست معاونت تبلیغات و انتشارات این مرکز منصوب شدند.