به گزارش افکارنیوز،

در این جلسه تعدادی پرونده پلاک ثبتی باغات و فضای سبز از منظر باغ یا غیر باغ بودن مورد بررسی قرار  می‌گیرند.

محسن هاشمی، حسن خلیل‌آبادی، سیدحسن رسولی، زهرا نژاد‌بهرام، علی اعطا، شهربانو امانی، مرتضی الویری، سید محمود میرلوحی، محمد علیخانی، احمد مسجد جامعی، محمد جواد حق‌شناس، مجید فراهانی ، الهام فخاری، بهاره آروین و میلانی از حاضران در جلسه‌اند.