به گزارش افکارنیوز،

جاری شدن سیل در منطقه شوشتر خوزستان ، خسارات شدیدی را به جاده شوشتر به هفت تپه وارد کرد.