به گزارش افکارنیوز،

 سید حسن رسولی در مخالفت با کلیات طرح کمک به سیل زدگان از سوی شهرداری تهران به ماده ۷۴ قانون شهرداری اشاره کرد و گفت: عوارض هر شهرداری باید منحصرا در محدوده همان شهر استفاده کرد.

وی افزود آقای شهردار به بند ده ماده ۵۵ اشاره کرده اند در حالی که لایحه ارایه شده فاقد عدد و رقم است.

رسولی گفت: آقای شهردار جنس کمک و مساعدت را اشاره نکرده تند و من به همین دلیل با لایحه مخالف هستم.

وی افزود پیشنهاد می کنم که لایحه تغییر کند با استناد به قانون تشکیل ستاد بحران که جز قوانین بالا دستی محسوب می شود زیرا در این قانون تعیین و تصویب نقش شوراها را به عنوان یکی از وظایف ستاد مدیریت بحران شناخته شده است که در آنجا وظیفه شهرداری تهران مشخص می شود.

رسولی گفت: لایحه ارایه شده برای مساعدت شهرداری تهران برای کمک به سیل زدگان تغییر کند به این عنوان که شهردار تهران اجازه بدهد برای ارایه خدمات مهندسی و نظایر آن.