به گزارش افکارنیوز،

عضو شورای شهر تهران در تذکری درباره دو محله در شهر ری و وصل نبودن این دو محل به شبکه تصفیه خانه فاضلاب گفت: ما سال گذشته هم از مسیولان پیگیری کردیم اما توجه نشد.

وی افزود: این دو محل به دلیل شیب خاص محله هنوز به شبکه فاضلاب وصل نشده تند در حالی که باید فکری برای این محلات شود.
خلیل آبادی گفت: در پیگیریهای صورت گرفته هنوز جوابی نگرفته ایم و این در حالی است که مسیولان هر یک حل مسیله را به گردن فرد دیگری می اندازند.
وی افزود: موضوع نشر فاضلاب و مشکلات ناشی از آن می طلبد تا توجه ویژه ای برای آن شود و به شرکت فاضلاب تهران تذکر می دهیم تا اقدام لازم را انجام دهند.
عضو شورای شهر تهران گفت: بارها دیده شده که ماشین های تخلیه فاضلاب آمده اند و فاضلاب جای دیگر را در همین شبکه معیوب تخلیه کرده اند.