به گزارش افکارنیوز،

بر اساس آمار شرکت کنترل کیفیت هوای تهران، شاخص کیفیت هوای 24 ساعته گذشته بر روی عدد 44 بوده است و به این ترتیب تهرانی‌ها طی شبانه‌روز گذشته تاکنون هوای پاک تنفس کرده‌اند. همچنین شاخص کیفیت هوا در حال حاضر بر روی عدد 63 قرار داشته که پاک تلقی می‌شود.

با گذشت 25 روز از ابتدای سال جاری، 20 روز تهران دارای هوای پاک و 5 روز دارای هوای سالم بوده است؛ همچنین بر اساس آمارهای موجود تعداد روزهای پاک در سال جاری 20 روز و این رقم در سال گذشته تنها 3 روز بوده است و با این روند می‌توان گفت که هوای پاک در مقایسه با سال پیش 12 درصد با رشد همراه بوده است.