به گزارش افکارنیوز،

تصویر هوایی دیدنی از شستشوی یک فیل در رودخانه آچه اندونزی را در یر می بینید.