به گزارش افکارنیوز،

سازمان جهانى بهداشت اعلام کرد: بیش از ٨٥ درصد از این مرگومیرهای زودرس در کشورهای با درآمد کم و متوسط رخ می‌دهد.


پنج عامل خطر عمده افزایش این بیماری‌ها شامل مصرف دخانیات، عدم فعالیت فیزیکی، مصرف الکل، رژیم‌های ناسالم و آلودگی هوا است. این عوامل خطر موجب تشدید مشکلات سلامت روان نیز می‌شوند که ممکن است از کودکى آغاز شود. نیمی از تمام بیماری‌های روان از سن ١٤ سالگی شروع می‌شوند، اما اغلب موارد کشف و درمان نشده‌اند. همچنین خودکشی دومین عامل مرگ درافراد ١٥ تا ١٩ سال در جهان است.

سازمان جهانى بهداشت امسال با دولت‌ها همکارى خواهد کرد تا به آنها برای دستیابی به هدف جهانی افزایش ١٥ درصدى فعالیت فیزیکی تا سال 2030 برای بیشتر فعال شدن مردم در هر روز کمک کند.