به گزارش افکارنیوز،

 علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در جریان رسیدگی به پرونده باغ بودن یا نبودن پلاک‌های ثبتی گفت: اهمیتی ندارد یک قطعه زمین مزروعی باشد یا باغ بلکه ما باید با فاکتورهایی که داریم باغ بودن آن را بررسی کنیم.

وی افزود: نکته دوم این است که کمیسیون ماده ۷ طبق آیین‌نامه مصوب نظر کارشناسی می‌دهد و شورا هم رأی‌گیری می‌کند؛ ممکن است یک زمینی را ماده ۷ بگوید باغ نیست اما شورا بعد از بررسی بگوید که زمین مورد نظر باغ است.

اعطا گفت: ما در حال حاضر بخشی از قانون را فقط اجرا می‌کنیم و فقط تعدادی از پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم که آنهم به دلیل کم بودن وقت است.

در این میان میرلوحی تذکر آیین‌نامه‌ای ارائه کرد و گفت: وقتی ما می‌گوییم یک زمین باغ نیست این اجازه را داده‌ایم که فرد برود آن زمین را بسازد.

هاشمی گفت: شما خارج از ضوابط حرف می‌زنید و ما ضمن احترام به شما اما رأی‌گیری میکنیم برای اینکه بگوییم زمین باغ است یا خیر.

در این قسمت از جلسه شورا، محسن هاشمی ریاست جلسه را به امینی سپرد و صحن شورا را ترک کرد.