به گزارش افکارنیوز،

مجموعه آبشارهای هفت حوض در شهرستان نی ریز استان فارس قرار دارد.