رئیس پلیس امنیت اخلاقی با اعلام اینكه اقداماتی در مورد زنهای خیابانی در مجلس و وزارت كشور در دست اجرا است تا به وضعیت آنها به طور جامع رسیدگی شود گفت:مشكل اصلی این زنان اشتغال و تأمین سرپناه مناسب برای زندگی بعد از آزادی از زندان است.

سردار احمد روزبهانی در گفتگو با مهر با بیان این مطلب افزود: زنان آسیب دیده را خانواده و جامعه نمی پذیرند برهمین اساس بسیاری از آنان برای اینکه جایی برای زندگی ندارند در خانه های فساد فعالیت می کنند تا از این طریق برخلاف میل باطنی مخارج زندگی خود را تامین کنند.

رئیس پلیس امنیت اخلاقی با اعلام اینکه در این زمینه مشکل اصلی نگهداری این زنان، اشتغال آنها و تأمین سرپناه مناسب برای زندگی بعد از آزادی از زندان است و افزود: باید مجلس و سایر مسئولان کشور تمهیداتی اتخاذ کنند تا با ایجاد منبع درآمد برای این زنان آنان را از خانه های فساد جدا کرده و به خانواده ها بازگرداند.

وی گفت: این وظیفه سازمانهای مسئول است که تدبیری کنند تا این افراد برای امرار معاش خود راهی داشته باشند زیرا در شرایط فعلی این افراد پس از جمع آوری دوباره کارهای قبلی خود را شروع می کنند.

سردار روزبهانی افزود: باید بودجه ای برای ساماندهی این زنان از سوی دولت اختصاص یابد.

وی تصریح کرد: تمامی زنان خیابانی در پلیس پرونده دارند و به نحوی شناسنامه دار هستند اما قوه قضائیه نیز نمی داند که باید چه حکمی برای آنان صادر کند.

در همین رابطه سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس در گفتگو با مهر گفته بود که در جلسه بررسی موضوع زنان خیابانی در کمیسیون اجتماعی بهزیستی اعلام کرد که زنان خیابانی جمع آوری شده توسط نیروی انتظامی را تحویل نمی گیرد و حتی در صورت تحویل گرفتن نیز امکان نگهداری تنها ۲۰ تا ۲۵ زن را در طول سال دارد.

به گفته سیدجواد زمانی، تنها نگهداری از این زنان راه حل این مشكل نیست چرا كه دوباره بعد از خروج از این مكانها به كار خود ادامه می دهند. اغلب این زنان مطلقه هستند و به خاطر امرار معاش دست به این كار می زنند و باید ساز و كاری فراهم شود كه این زنان مكانی برای زندگی و شغلی برای درآمدزایی داشته باشند.