به گزارش افکار، رکورد دار بلندترین سقوط آزاد از پشت، از برج Menara Kuala Lumpur Tower به ارتفاع ۲۷۶ متر