به گزارش واحد مرکزی خبر به نقل از شبکه تلویزیونی فرانس۲۴، این نوجوان موفق شد همه رنگهای مکعب روبیک را در مدت زمان شش ثانیه و هفتاد و هفت صدم ثانیه با هم جور کند و رکورد جهانی جدیدی از خود بر جا بگذارد.

نام این نوجوان در کتاب رکوردها به ثبت رسید.