به گزارش افکارنیوز،

داود میرشکار مدیرکل دفتر زیست بوم های دریایی سازمان حفاظت محیط زیست در رابطه با وجود گارد ساحلی در سواحل کشور اظهار کرد: متاسفانه طرح و استخدام گارد ساحلی که در زمان پروین فرشچی معاون محیط زیست دریایی سابق مطرح شده بود ، اجرا نشد.

وی افزود: نبود گارد ساحلی برای حفاظت از سواحل کشور به دلیل اختصاص ندادن بودجه به این کار بود.

میر شکار گفت: قرار نگرفتن نیروهای گارد ساحلی در چارت استخدامی سازمان حفاظت محیط زیست نیز یکی دیگر از دلایل نبود این نیروها بود.

وی بیان کرد: معاونت محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست برای حضور ماموران گارد ساحلی تلاش کرد اما تاکنون موفق به استخدام این نیروها نشده است.