به گزارش افکارنیوز،

مهدی داوری مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی شهر تهران در خصوص افزایش حدود ۱۰۰ میلیارد تومانی بودجه سازمان آتش نشانی در سال ۹۸ گفت: پیام افزایش بودجه این است که مسؤولان شورای شهر و شهرداری تهران به درستی به سختی و مشکلات پروژه‌های سازمان آتش نشانی پی برده اند و موضوع امنیت جان شهروندان برای این عزیزان به خوبی مشخص شده است.

وی افزود: برنامه های سازمان آتش نشانی صرفاً شامل خرید تجهیزات نیست و شهر ما از لحاظ ایمنی کارهای بسیار زیادی برای انجام دادن دارد.

داوری گفت: سازمان باید کارهای زیادی انجام دهد که می‌توان از میان همه مأموریت‌ها به ایمن سازی ساختمان ها و آموزش‌های شهروندی و تقویت ناوگان تجهیزاتی اشاره کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهر تهران خاطرنشان کرد: این افزایش بودجه ۱۰۰ میلیاردی خیلی کمک می‌کند تا سازمان بتواند برنامه‌هایش را به سرعت پیش برده و اقدام بسیار مثبتی است.

وی در خصوص اینکه برای صرف این بودجه برنامه ریزی لازم صورت گرفته و اولویت بندی شده است؟ گفت: برنامه‌ها و  اولویت بندی‌ها مشخص است.

داوری افزود: در سازمان آتش‌نشانی برنامه‌های ما براساس اسناد فرادستی موجود و تکالیف محوله از طریق مصوبات شورای اسلامی شهر تهران تنظیم شده است و در راستای همان برنامه‌ریزی انجام شده بودجه مصرف شده و اقدامات پیش می‌رود.

این در حالی است که بودجه سازمان آتش نشانی براساس اعلام اعضای شورای اسلامی شهر تهران از ۱۹ میلیارد تومان در سال ۹۷ به حدود ۱۱۵ میلیارد تومان در سال ۹۸ رسیده است.

همچنین در انتهای سال ۹۷ ، ۲۱ دستگاه نردبان بلند مرتبه به ناوگان تجهیزاتی سازمان آتش نشانی شهر تهران اضافه شده که به گفته داوری به این ترتیب زنجیره نردبان‌های بلند مرتبه شهر تهران تکمیل شده است.