به گزارش افکارنیوز،

یکصد و چهلمین جلسه شورای شهر تهران   با حضور تعداد زیادی از اعضای شورای شهر تهران آغاز شد که بررسی آئین‌نامه اجرایی انتخابات پنجمین دوره فعالیت شورایاری‌ها از اهداف اصلی جلسه امروز است.

همچنین مسئله الزام شهرداری تهران به تغییر الگو و کاهش مصرف کیسه‌ها و ظروف یک بار مصرف و همچنین انتخاب سه نفر از خبرنگاران و کارشناسان مسائل سالمندی مرتبط با مصوبه شهر دوستدار سالمند نیز انجام می‌شود.