به گزارش افکارنیوز،

احمد مسجدجامعی عضو شورای شهر تهران در ارتباط با طرح دوفوریتی این اساسنامه گفت: سن رأی‌دهندگان قبلا پانزده سال بوده که معمول نیست و ما آنها را لازم به تغییر به هجده سال دانسته‌ایم. 

وی افزود: شرایط داوطلبان نیز حداقل ۲۲ و حداکثر ۷۵ است که این مسئله مصوبه مجلس بوده و مورد توجه بوده است. 

این عضو شورای شهر تهران گفت: برخی از نقاط تهران همانند منطقه ۱۲ بیشتر نقاط آن را کسبه تشکیل داده و سکونت زیادی در آن وجود ندارد و این بحث مطرح شد که آیا این موارد شورایاری‌ها داشته باشند یا خیر و بر همین اساس، کسبه را با یک سال سابقه می توانند در شورایاری‌ها مشارکت و نظارت داشته باشند.

مسجد جامعی خاطرنشان کرد: حسن شهرت در محل نیز براساس این دوفوریت تبدیل به نداشتن سوءشهرت شد و داشتن کارت پایان خدمت نیز همچون سایر موارد در شورایاری‌ها برای مردان ضرورت دارد.

وی گفت‌: همچنین در انتصابات شورایاری‌ها براساس این طرح دوفوریتی، محدودیتی را لحاظ کردیم که زمینه سوءاستفاده فراهم نشود.