به گزارش افکارنیوز،

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران در ارتباط با پیگیری مطالبه مخاطبان مبنی بر ضرورت نامگذاری خیابان‌ها به نام مقدس شهدای مدافع حرم، اظهار داشت:‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ این موضوع از زمانی که اعزام برای دفاع از حرم انجام گرفت مدنظر شورای شهر بود.

وی افزود‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌: نماد این مسئله هم نامگذاری بزرگ‌ترین بوستان جنوب شهر تهران به نام شهید حججی است که پس از آن نیز پیشنهاد نصب مجسمه ایشان را دادیم و در همان مقطع با همکاری شهرداری منطقه صورت گرفت.

وی با اشاره به این‌که مجسمه شهید حججی توسط استاد حسن‌زاده ساخته شد، گفت: نامگذاری خیابان‌ها و معابر به نام مقدس شهدای حرم ادامه دارد و در همین دوره از شورای شهر حدود ۴۰ درصد نامگذاری‌ها به نام شهیدان است که عمدتا مدافع حرم‌اند.

رئیس کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: در کمیسیون نامگذاری شورای شهر ۳ عضو شورا شامل آقایان خلیل‌آبادی، نظری و بنده توجه زیادی به این مسئله داریم چراکه آقای خلیل‌آبادی برادر شهید و آقای نظری فرزند شهید و بنده نیز جانبار انقبلا ب اسلامی هستم

حق‌شناس خاطرنشان کرد: رویکرد شورای شهر تهران و کمیسیون فرهنگی و اجتماعی در خصوص ارزش‌ها دفاع از ایثارگران و شهدا است و توجه به این مسئله نه تنها کم نشده بلکه در دوره پنجم شورای شهر نیز افزایش یافته است.