به گزارش افکارنیوز،

محمود میرلوحی افزود: از سال ۹۳ مقرر شده بود تا بر اساس قیمت‌های پایه که از سوی وزارت اقتصاد اعلام می‌شود شهرداری ها اقدام به تعیین عوارض براساس موقعیت هر محله و هر شهر کنند.

میرلوحی گفت: شورای اسلامی شهر تهران و شهرداری تهران به دلایلی در انجام این اقدام تعلل داشتند اما امسال شورا تصمیم گرفت بر اساس قیمت‌های اعلام شده اقدام به تعیین میزان افزایش عوارض در شهر تهران کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران خاطرنشان کرد به همین دلیل با مصوبه شورای شهر و بر اساس قیمت پایه اعلام شده از سوی وزارت اقتصاد عوارض و میزان افزایش عوارض در هر منطقه شهر تهران مشخص و در قالب دفترچه‌ای اعلام شد و برای همگان قابل رؤیت است.

وی در خصوص اینکه برخی از شهروندان عنوان کرده اند که در برخی از مناطق عوارض تا ۴۰۰ درصد افزایش داشته است گفت: تعیین نرخ عوارض مانند طرح تفصیلی شهر تهران است و هر منطقه با هر منطقه دیگر متفاوت است و جالب است بدانید حتی هر کوچه با کوچه ای دیگر در یک منطقه هم تفاوت دارد.

میرلوحی خاطرنشان کرد برای مثال در برخی مناطق مانند مناطق پنج و هشت احتمال آنکه ضریب افزایش عوارض خیلی بیشتر از سایر مناطق باشد وجود دارد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر تهران گفت: این امر کاملا قانونی بوده و مصوبه شورای شهر را دارد و اتفاقاً نکته جالب این است که ما باید از سال ۹۳ این افزایش‌ها را اعمال می کردیم اما اعمال نشده بود تا اینکه امسال تصمیم به اعمال نرخ جدید عوارض گرفتیم.

میر لوحی در خصوص اینکه این اقدام باعث شده تا نگرانی هایی از سوی مردم مطرح شده و اعتراض هایی صورت گیرد گفت: به هر تقدیر وقتی یک چیزی گران می شود یا مصوبه ای قرار است اجرا شود به ذائقه برخی خوش نمی‌آید و نسبت به آن شکایت و گله می‌کند اما این کار کاملا قانونی بوده و مصوبه شورا را پشت سر خود دارد.