به گزارش افکارنیوز،

معاون سابق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران بیان کرد: «بودجه ها در سینی گذاشته نمی شوند تا مدیران از آنجا برداشت کنند. بخشی از وظایف مدیریت، تولیدثروت و منابع و شناخت ظرفیت ها است. در دوره مدیریت آقای قالیباف شهرداری بامشکلات عدیده ای در بودجه های دولتی مواجهه بود.»

سید جعفر تشکری هاشمی معاون سابق حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران درگفت و گو با افکار نیوز، به ارزیابی شهرداری در دوره قبل پرداخت و گفت: «نگاه مدیریتی دکتر قالیباف، کارآفرینی بود یعنی همه ظرفیت ها و استعدادهای لازم برای توسعه شهر و بالا بردن کیفیت زندگی شهروندان به کار گرفته شد. این تفاوت دوره قبل شهرداری باهمه دوره هاست. این اتفاقات در تاریخ هر شهر و کشور رخ می دهد که افرادی با قدرت مدیریت و نگرش علمی ورود می کنند و کارهایی که مدیران عادی شهامت انجام آنها را ندارند، به عهده می گیرند و کارها هم ماندگار می شوند.»

وی افزود: «اگر موفقیتی در شهرداری دوره قبل وجود داشت به دلیل وجود منابع زیاد نبوده که امروز همه آن منابع به طور کامل قطع شده باشد؛ بلکه بخشی از این مساله به سبک و سیاق مدیران باز مربوط می شود. بودجه ها در سینی گذاشته نمی شوند تامدیران از آنجا برداشت کنند. بخشی از وظایف مدیریت، تولید ثروت، منابع و شناخت ظرفیت ها است. در دوره مدیریت آقای قالیباف شهرداری با مشکلات عدیده ای در بودجه های دولتی مواجهه بود. شهرداری از دولت برای ساخت مترو میانگین و سالانه کمتر از یک کیلومتر دریافت می کرد اما در طول 12 سال بالغ بر 220 کیلومتر مترو برای تهران ساخته شد و این فارغ از بخش های نیمه ساخته بود.»

تشکری هاشمی ادامه داد: «انجام بعضی از موضوعات جنبه نگرشی دارند. هزینه نصب بنر برای ماه رمضان چقدر است؟ این موارد هزینه هایی است که در عدد و رقم بسیار ناچیز محسوب می شوند و نمی توان از آن به عنوان هزینه یاد کرد.»

معاون سابق شهردار تهران درباره اقدامات انجام گرفته در حوزه حمل و نقل و ترافیک در دوره قبل شهرداری گفت: «مهم ترین اقدام برای حمل و نقل شهری، حمل و نقل عمومی بود. ما در ابتدای دوره قبل شهرداری بیشتر از 79 کیلومتر مترو نداشتیم و 34 کیلومتر تونل های درون شهری و خط سطحی تهران کرج و گلشهر بود. روزی که آقای قالیباف شهرداری را ترک کردند شاهد 300 کیلومتر خط مترو در تهران بودیم. این نشان دهنده توجه و عمق نگاه استراتژیک به مسائل حمل و نقل و محیط زیست و توسعه پایدار بود.»

وی تصریح کرد: «بیشتر از هزار واگن جدید وارد تهران شد. کارخانه واگن سازی به بهره برداری رسید تا نیازمان به خارج از کشور به حداقل برسد. ایستگاه های مترو هم پیشرفت زیادی کردند. ما به ازای یک ماه دوره مدیریت آقای قالیباف یک ایستگاه به مترو اضافه کردیم. شاید بسیاری از کارهای کم هزینه تر با تبلیغات بالا در شهر انجام شد اما ترجیح داده شد که کارهای ماندگار انجام شود.»

وی با بیان اینکه اتوبوس های تندرو بسیار اثربخش و مورد اقبال مردم قرار گرفت، گفت: «مسافران با حداقل زمان و هزینه از این سامانه استفاده می کنند. برخی از اتوبوس های قدیمی کولر نداشتند اما اتوبوس های جدید سرمایش و گرمایش مطلوب دارند. در حوزه هوشمند سازی شهر تهران هم اتفاقات خوبی افتاد. برای اداره و کنترل ترافیک تهران بالغ بر پنج هزار کیلومتر معبر داریم. چند میلیون خودرو و هزاران موتورسیکلت در شهر تردد می کنند که باید بتوان این ناوگان را مدیریت کرد. لذا سیستم های هوشمند و تصویری، دوربین های پردازش تصویری و دوربین کنترل از چراغ قرمز به کمک شهر آمدند. اینها اتفاقاتی بود که تهران را هم تراز شهرهای بزرگ و موفق دنیا کرد و حتی در مواقعی تهران جلوتر از دیگر شهرها بود.»

تشکری هاشمی با اشاره به همسو بودن دولت و شورای شهر و شهرداری فعلی و کمبود بودجه در مدیریت شهری گفت: «منابعی که در اختیار شهرداری قرار می گیرد بخشی توسط دولت و بخشی از ظرفیت های اقتصادی شهر به دست می آید. با توجه به نزدیکی دیدگاه های شورای شهر فعلی و دولت، انتظار می رود اختلاف های سیاسی که قبلا مانع از رسیدن منابع به مدیریت شهری می شد، کاهش پیدا کند. اما طبق گفته بعضی از اعضای شورای شهر فعلی، ظرفیتی که منابع دولتی می توانست برای توسعه شهر قرار دهد، محقق نشد.»

وی تصریح کرد: «دولت می توانست برای استفاده از فاینانس خارجی به شهرداری کمک کند. ما منابعی در خارج از کشور داریم که می تواند تبدیل به فاینانس خارجی شود و در توسعه مترو این فرصت به شهر تهران داده شود. اما این اتفاق مهم نیفتاد. منابعی از طریق دولت در اختیار شهرداری قرار می گیرد مانند درآمد اخذ جرائم راهنمایی و رانندگی یا قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که سالانه چهار هزار میلیارد تومان به توسعه حمل و نقل شهری اختصاص می دهد یا قانون حمایت از سامانه های ریلی که تا 50 درصد از هزینه های توسعه مترو را از طریق منابع دولتی تامین می کند و این نشان می دهد ظرفیت بالا برای دولت در جهت کمک به شهرداری وجود دارد.»

تشکری هاشمی در پایان سخنانش گفت: «اینکه چرا این منابع در اختیار شهرداری قرار نمی گیرند باید دولت پاسخ دهد.البته این روزها شرایط خوبی برای اقتصاد نیست و شاید در این شرایط باید تجدید نظرهایی برای اولویت های هزینه ای کشور صورت بگیرد اما در زمانی که شرایط آرمانی هم داشتیم این مشکلات وجود داشتند. مثلا زمانی که برجام امضا شد شرایط با اکنون که در اوج تحریم ها قرار داریم، تغییری نکرده است.»