به گزارش خبرنامه دانشجویان ایران، در حالیکه تمام مراجع ضمن مشروع دانستن پوشش مانتو بر برتری حجاب چادر تأکید ویژه دارند، سایت " عصر ایران " برتری حجاب چادر را نامعقول دانست.

پس از آنکه بیژن نوباوه وطن نماینده مردم تهران در همایش بسیج و رسانه در مشهد سخنرانی کرد، برخی از رسانه های دوپهلو اقدام به انتشار سخنان وی با تیتری جعلی و غیرحرفه ای کردند.

" عصر ایران " در خبری با عنوان " کت و شلوار بیژن نوباوه ایرانی است، مانتوی خانم ها غربی! " در واکنش به سخنان نوباوه نوشت: «آقای نوباوه! اگر روشهای سایه - چشمی شما و همفکرانتان جواب داده بود که الان خاطر عاطر سرکار مکدر نبود و فریاد بر نمی آوردید که ایها الناس ببینید چه خبر است؟» این خبر باعثشد تا بیژن نوباوه جوابیه ای به این سایت ارسال کند.

"عصر ایران" با درج این خبر ضمن اذعان به شرعی و قانونی بودن حجاب در ذیل آن نوشت: آیا سخنانی این چنینی که از آن بوی تفکیک زنان به چادری و غیرچادری و برتری دادن یکی بر دیگری می آید ، عاقلانه است؟ آیا اصل مشکل بدحجابی در کشور حل شد و فقط این دعوا مانده که خانم ها چادر سر کنند یا مانتو بپوشند؟